DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Privacy

DSW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil je in dit statement uitleg geven over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Één van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens. Wij doen dit in de vorm van dit privacy statement. Deze privacy statement is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld en verwerkt door DSW in het kader van sollicitaties.

1. Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De door jouw verstrekte gegevens, die je invult wanneer je solliciteert bij DSW, zullen worden verzameld en verwerkt voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie*. De gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de sollicitatie in relatie tot de functie.

Daarnaast zullen de gegevens gebruikt worden voor het maken van een aanbod en een eventuele arbeidsovereenkomst, bij het accepteren van het aanbod.

Cookies

Als je de website van DSW bezoekt kunnen wij informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies op onze website kunt je lezen in ons cookiebeleid.

* Bij het indienen van een sollicitatie ga je akkoord met het verzamelen en verwerken van jouw gegevens.

2. Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

DSW bewaart jouw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor DSW jouw gegevens in eerste instantie heeft gekregen of zolang als de wettelijke bewaartermijnen dit voorschrijven. Dit betekent dat de gegevens van sollicitanten na afwijzing maximaal acht weken na het afronden van de sollicitatieprocedure weken bewaard worden. Het komt regelmatig voor dat kort na een afgesloten procedure een nieuwe vergelijkbare vacature wordt geplaatst. In dat geval willen wij jou graag benaderen of je in aanmerking wilt komen voor deze vacature. Indien sollicitanten toestemming geven om de verstrekte gegevens langer te bewaren, zal DSW ieder jaar opnieuw toestemming vragen om de gegevens te bewaren. Echter zal dit alleen gebeuren wanneer DSW een geldige reden ziet om de gegevens te bewaren bijvoorbeeld bij toekomstige mogelijkheden.

3. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Jouw gesprekspartner(s) tijdens de interviews, jouw mogelijke nieuwe leidinggevende en medewerkers van de HR-afdeling van DSW hebben toegang tot jouw gegevens. Zij krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is.

4. Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van de persoonsgegevens die DSW van je heeft. Daarnaast kun je het gebruik van jouw gegevens beperken en de toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken.

5. Op welke manier kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kun je daarvoor een verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van DSW. Dit kun je bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met jouw verzoek hebben gedaan. Als jouw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als DSW de termijn wil verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek weten. Als je het niet eens bent met de afhandeling van jouw verzoek kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

6. Hoe kunt u met DSW in contact treden?

Mocht jevragen hebben dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Je kunt je wenden tot:

Algemeen:
DSW Zorgverzekeraar
Postbus 173
3100 AD Schiedam
(010) 2 466 466

Functionaris gegevensbescherming:
Stuur een e-mail via ons contactformulier t.a.v. van de Functionaris gegevensbescherming.

Autoriteit persoonsgegevens

Naar boven